Dla rodziców

Jeśli chcesz dotrzymać kroku dziecku,
musisz przygotować się na dłuższą wędrówkę
pełną niespodziewanych zwrotów, dziwnych miejsc,
biegu bez powodu i postoju bez przyczyny.
Jeśli chcesz dotrzymać kroku dziecku musisz podać mu rękę.”

 

Dzisiejsze nieśmiałe dziecko, to to, z którego wczoraj się śmialiśmy.
Dzisiejsze okrutne dziecko, to to, które wczoraj biliśmy.
Dzisiejsze dziecko, które oszukuje, to to, w które wczoraj nie wierzyliśmy.
Dzisiejsze zbuntowane dziecko, to to, nad którym się wczoraj znęcaliśmy.
Dzisiejsze zakochane dziecko, to to, które wczoraj pieściliśmy.
Dzisiejsze roztropne dziecko, to to, któremu wczoraj dodawaliśmy otuchy.
Dzisiejsze serdeczne dziecko, to to, któremu wczoraj okazawaliśmy miłość.
Dzisiejsze mądre dziecko, to to, które wczoraj wychowaliśmy.
Dzisiejsze wyrozumiałe dziecko, to to, któremu wczoraj przebaczyliśmy.
Dzisiejszy człowiek, który żyje miłością i pięknem, to dziecko, które wczoraj żyło radością”

Ronald Russell

 

 

SYLWETKA NASZEGO ABSOLWENTA

Nie zmuszamy dzieci do aktywności, lecz wyzwalamy aktywność. Nie każemy myśleć, lecz tworzymy warunki do myślenia. Nie żądamy, lecz przekonujemy. Pozwalamy dziecku pytać i powoli rozwijamy jego umysł tak, aby samo wiedzieć chciało” ( wg maksymy Janusza Korczaka)

Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji.
Znając siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.

Nasz Absolwent:

 • posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej;
 • jest samodzielny;
 • jest zainteresowany nauką i książkami;
 • ma rozwinięte kompetencje społeczne na poziomie umożliwiającym podporządkowanie się wymogom szkolnym;
 • współdziała w zespole;
 • jest tolerancyjny i otwarty na potrzeby innych ludzi;
 • lubi aktywny udział w zadaniach i działaniach twórczych;
 • jest wrażliwy estetycznie;
 • podejmuje działania przyjazne przyrodzie;
 • zna zasady bezpieczeństwa w zabawie, pracy, w drodze;
 • akceptuje zdrowy styl życia;
 • ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.
Ostatnie aktualności
Skip to content