Rada rodziców

Skład Rady Rodziców na rok 2022/2023.

Kadencja nowej Rady trwać będzie do 30 września 2023r.

Skład Rady:
Przewodniczący – p. Tomasz Wyrobek
Zastępca – p. Monika Anderko
Sekretarz – p.  Ewa Golus
Skarbnik – p. Marcela Sajdok

W trakcie spotkania przyjęto plan pracy na nowy rok oraz podjęto uchwałę, w której ustalono, że składka na Komitet Rodzicielski wynosi 150,00zł. Cała kwota przeznaczona będzie w ciągu roku na zakup artykułów do zajęć plastycznych, organizację uroczystości oraz na prezenty urodzinowe w ramach „Urodzinki Przedszkolnej Rodzinki”. Składka może być opłacona w całości lub w III ratach bezpośrednio na konto Rady Rodziców

BANK SPÓŁDZIELCZY W PSZCZYNIE 62 8448 0004 0038 2207 3000 0001

W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko dziecka oraz nazwę grupy do której uczęszcza.

Skip to content