Rekrutacja 2024/25

Informujemy, że nabór nowych dzieci na wolne miejsca do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 będzie odbywał się  w formie elektronicznej od 4.03.2024 r. do 18.03.2024 r.

Adres strony, na której będzie można się zalogować i złożyć wniosek:
https://przedszkola-pszczyna.nabory.pl/

WAŻNE!
Złożony elektronicznie wniosek należy wydrukować, podpisać i wraz z załącznikami/wymaganymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru –
w sekretariacie szkoły (ul. Męczenników Oświęcimskich 71) w dniach 4.03.2024 r. do 19.03.2024 r.

 

 

Szanowni Państwo,

Dnia 31 stycznia 2024r. weszły w życie zarządzenia Burmistrza Pszczyny:

 

·        w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia na rok szkolny 2024/2025 postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Pszczyna oraz

 

·        w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania na rok szkolny 2024/2025 postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Pszczyna

 

 

W załączeniu linki do zarządzenia

 

https://bip.pszczyna.pl/terminy-postepowania-rekrutacyjnego-do-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-prowadzonych-przez-gmine-pszczyna-na-rok-szkolny-2024-2025#cnt

 

https://bip.pszczyna.pl/terminy-postepowania-rekrutacyjnego-na-rok-szkolny-2024-2025-do-klasy-i-szkoly-podstawowej#cnt

 

 

Bardzo proszę o zapoznanie się z tymi zarządzeniami. Informacja oraz link do rekrutacji ukaże się na stronie BIP Pszczyna w późniejszym terminie, najpóźniej dniu rozpoczęcia rekrutacji.

 

Skip to content