Rekrutacja 2023/24

Dnia 25 stycznia 2023r. weszło w życie zarządzenie Burmistrza Pszczyny w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia na rok szkolny 2023/2024 postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Pszczyna.

W załączeniu link do zarządzenia

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwPszczynie/document/912944/Zarz%C4%85dzenie-SG_0050_2074_2023%20(W

Bardzo proszę o zapoznanie się z tym zarządzeniem

Drodzy Rodzice, rekrutacja jak co roku odbywać będzie się drogą elektroniczną.

Link do strony: https://przedszkola-pszczyna.nabory.pl/

02.03.2023 r. od godz. 8:00 – 16.03.2023 r. do godz. 20:00 -> rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie

02.03.2023 r. od godz. 8:00 – 17.03.2023 r. do godz. 15:00 -> złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

Podpisane wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola prosimy składać w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ulicy Męczenników Oświęcimskich 71.

Skip to content